17 เมษายน 2277 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

35 จำนวนผู้เข้าชม  | 

17 เมษายน 2277  วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 5 ขึ้น 15 ค่ำ ปีขาล ฉศก จุลศักราช 1096 หรือ 17 เมษายน พ.ศ. 2277 เป็นวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยกรุงธนบุรี พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง โดยใช้เวลาเพียง 7 เดือนนับตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยา จากนั้น ทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2311 ได้ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทรงพระนามว่า "สมเด็จพระบรมราชาที่ 4" แต่ประชาชนนิยมขนานนามพระองค์ว่า "พระเจ้าตากสิน" ในรัชสมัยของพระองค์ได้มีการทำศึกสงครามอยู่เกือบตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น อีกทั้งยังทรงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม มีการติดต่อค้าขายกับประเทศต่าง ๆ มีการสร้างถนนและขุดคลอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคม รวมถึงส่งเสริมด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรม รวมทั้งการศึกษาในด้านต่าง ๆ ของประชาชน

Powered by MakeWebEasy.com